STRATEGI EKSEKVERING          OPTIMERING          FORBEDRINGSKULTUR

HVEM ER VI?

Vi er erfarne konsulenter, der har et brændende ønske om at skabe markante resultater sammen med vores kunder.

Vi hjælper vores kunder med at drive faktabaseret udvikling og skaber resultater ved at involvere medarbejderne, styrke ledelsen og udvikle forbedringskulturen.

Vi øger eksekveringsevnen hos vores kunder.

VORES KOMPETENCER


Vi er pragmatiske og tror på enkle løsninger, der møder virkeligheden hurtigt og udvikles derfra

STRATEGI EKSEKVERING

Mange virksomheder kæmper med at få deres strategier rigtigt implementeret, og til at levere de ønskede resultater.


Vi brænder for at hjælpe vores kunder med at bringe strategien ud af mødelokalerne og ud i virkeligheden.


Læs mere

OPTIMERING

Optimering af driften og arbejdgange kan gøres på mange måder.


Succes med optimeringer øges markant, når der arbejdes med hurtigt at ramme virkeligheden, afprøve pragmatiske løsninger og udvikle derfra.


Læs mere

FORBEDRINGSKULTUR

Ofte er der behov for at virksomheden leverer bedre og bedre resultater år for år.


Vi tror på at forbedringskulturer, hvor ledere og medarbejdere hele tiden arbejder med forbedring, er afgørende for løbende udvikling.Læs mere

STRATEGI EKSEKVERING

En ny strategi betyder at organisationen skal gå i en ny retning, og det kræver af mange gør noget andet i morgen end de gjorde i går.


Arbejdet med at realisere intentionerne i den nye strategi undervurderes ofte, og mange virksomheder oplever, at implementeringen sker for langsomt og ikke helt leverer de resultater, der var ambitionen.

Realisering af en strategi er en opgave, der adskiller sig meget fra den daglige drift, og ofte kæmper mange virksomheder med


  • At de nødvendige ændringer og den nye adfærd ikke gøres konkrete nok
  • At involvering af organisationen sker for sent, og ofte først efter strategien er lagt
  • At der ikke følges hyppigt nok op på fremdriften, og at tiltag faktisk virker efter hensigten
  • At driften tager al tiden fra eksekvering af strategien
  • At der kæmpes med at tage få store skridt istedet for mange mindre


Når vi arbejder sammen med vores kunder for at sikre at strategien bliver til virkelig, arbejder vi med pragmatiske løsninger på disse udfordringer.


Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan arbede med realisering af jeres strategi.

OPTIMERING

OPTIMERING AF OMKOSTNINGER

Udgangspunktet er konkrete omkostninger i virksomheden, og der arbejdes med at finde det som i mest betydeligt omfang driver omkostningerne og sammen med ledere og medarbejdere finde og ikke mindst implementere løsninger, der nedbringer omkostningerne.

END TO END OPTIMERING

Optimering af tværgående processer i virksomheden, f.eks. "Order-to-Cash", hvor der i en proces der involverer ledere og medarbejdere fra flere afdelinger arbejdes med at kortlægge processer, finde udfordringer og mulige løsninger, og ikke mindst implementere disse løsninger.

AFDELINGSOPTIMERING

Optimering der mobiliserer en hel afdeling, og hvor fokus er anvendelsen af tid i afdelingen.

Der arbejdes med analyse af tidsforbruget, kortlægning af de væsentligste arbejdsgange og med at finde udfordringer og løsninger, og ikke mindst implementere disse løsninger


Kontakt os for at høre mere om hvordan vi bedst arbejder med jeres optimeringsbehov

En forbedringskultur, hvor der hele tiden at arbejdes med udvikling,

og hvor det indgår som en naturlig del af arbejdet, er et stærkt bidrag til

virksomhedens resultatudvikling.


At skabe og have en forbedringskultur er et langsigtet mål, der kræver

kontinuert fokus.


Helt afgørende er, at de forbedringer der arbejdes med, er meningsfulde på

alle organisatoriske lag i virksomheden, og at de er i sammenhæng med virksomhedens

strategi.


At holde momentum kræver opfølgning hele vejen fra top til bund i organisationen,

og at der løbende arbejdes med mindset, værktøjer og spredning af kompencenter i disse.


Skal forbedringskulturen leve og udvikle sig, skal den ledes. Det kræver en fælles tilgang til ledelse af forbedringskulturen.


Kontakt os for at høre mere om vores erfaringer med at skabe forbedringskulturer.

FORBEDRINGSKULTUR

VORES KUNDER


Vi hjælper en lang række store offentlige og private virksomheder, og har særlig viden og erfaring indenfor sundhed, pharma og industri.

VORES KONSULENTER

LARS DYRBY JOHANSEN

PARTNER

Lars brænder for at skabe datadrevet forbedringsarbejde og varige forandringer.

Lars har mere end 25 års erfaring og har tidligere arbejdet for Valcon, Hillerød Kommune, Stig Jørgensen & Partners samt Bornholms Regionskommune. 

Mobil:     +45 29 90 85 46

Mail:       ldj@cph-impact.dk KONTAKT OS

Copenhagen Impact I/S

Kastanievej 13

2620 Albertslund


Partner Lars Dyrby Johansen

Mobil:     +45 29 90 85 46

Mail:       ldj@cph-impact.dk